Списък на файловете в пакета gfortran в sid, архитектура armhf

/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gfortran
/usr/bin/gfortran
/usr/share/doc/gfortran
/usr/share/lintian/overrides/gfortran