Списък на файловете в пакета djvuserve в sid, архитектура armhf

/usr/bin/djvuserve
/usr/lib/cgi-bin/djvuserve
/usr/share/doc/djvuserve/NEWS.gz
/usr/share/doc/djvuserve/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/djvuserve/changelog.gz
/usr/share/doc/djvuserve/copyright
/usr/share/man/man1/djvuserve.1.gz