Списък на файловете в пакета default-jre в sid, архитектура armhf

/usr/share/doc/default-jre