Списък на файловете в пакета android-libaapt в sid, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/android/libaapt.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/android/libaapt.so.0
/usr/share/doc/android-libaapt/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/android-libaapt/copyright