Списък на файловете в пакета amqp-tools в sid, архитектура armhf

/usr/bin/amqp-consume
/usr/bin/amqp-declare-queue
/usr/bin/amqp-delete-queue
/usr/bin/amqp-get
/usr/bin/amqp-publish
/usr/share/doc/amqp-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/amqp-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/amqp-tools/copyright
/usr/share/man/man1/amqp-consume.1.gz
/usr/share/man/man1/amqp-declare-queue.1.gz
/usr/share/man/man1/amqp-delete-queue.1.gz
/usr/share/man/man1/amqp-get.1.gz
/usr/share/man/man1/amqp-publish.1.gz