Списък на файловете в пакета tightvncserver в sid, архитектура armel

/usr/bin/Xtightvnc
/usr/bin/tightvncconnect
/usr/bin/tightvncpasswd
/usr/bin/tightvncserver
/usr/share/doc-base/tightvncserver
/usr/share/doc/tightvncserver/README.inetd
/usr/share/doc/tightvncserver/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tightvncserver/changelog.gz
/usr/share/doc/tightvncserver/copyright
/usr/share/doc/tightvncserver/examples/vnc.conf.gz
/usr/share/doc/tightvncserver/faq.html
/usr/share/doc/tightvncserver/faq.txt.gz
/usr/share/doc/tightvncserver/start.html
/usr/share/doc/tightvncserver/start.txt.gz
/usr/share/man/man1/Xtightvnc.1.gz
/usr/share/man/man1/tightvncconnect.1.gz
/usr/share/man/man1/tightvncpasswd.1.gz
/usr/share/man/man1/tightvncserver.1.gz