Списък на файловете в пакета tcpxtract в sid, архитектура armel

/etc/tcpxtract.conf
/usr/bin/tcpxtract
/usr/share/doc/tcpxtract/README.Debian
/usr/share/doc/tcpxtract/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tcpxtract/copyright
/usr/share/man/man1/tcpxtract.1.gz