Списък на файловете в пакета rawtran в sid, архитектура armel

/usr/bin/rawtran
/usr/share/doc/rawtran/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/rawtran/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rawtran/changelog.gz
/usr/share/doc/rawtran/copyright
/usr/share/man/man1/rawtran.1.gz