Списък на файловете в пакета llvm-6.0-runtime в sid, архитектура armel

/usr/bin/lli-6.0
/usr/bin/lli-child-target-6.0
/usr/lib/llvm-6.0/bin/lli
/usr/lib/llvm-6.0/bin/lli-child-target
/usr/share/binfmts/llvm-6.0-runtime.binfmt
/usr/share/doc/llvm-6.0-runtime/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/llvm-6.0-runtime/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/llvm-6.0-runtime/copyright
/usr/share/lintian/overrides/llvm-6.0-runtime
/usr/share/man/man1/lli-6.0.1.gz