Списък на файловете в пакета libnvtt2 в sid, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libnvcore.so.2
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libnvcore.so.2.0.8
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libnvimage.so.2
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libnvimage.so.2.0.8
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libnvmath.so.2
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libnvmath.so.2.0.8
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libnvtt.so.2
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libnvtt.so.2.0.8
/usr/share/doc/libnvtt2/NVIDIA_Texture_Tools_README.txt.gz
/usr/share/doc/libnvtt2/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/libnvtt2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnvtt2/changelog.gz
/usr/share/doc/libnvtt2/copyright