Списък на файловете в пакета libmeep-mpich2-dev в sid, архитектура armel

/usr/include/meep.hpp
/usr/include/meep/material_data.hpp
/usr/include/meep/meepgeom.hpp
/usr/include/meep/mympi.hpp
/usr/include/meep/vec.hpp
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libmeep.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libmeep.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libmeepgeom.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libmeepgeom.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/meep.pc
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-dev/copyright