Списък на файловете в пакета kamailio-memcached-modules в sid, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/kamailio/modules/memcached.so
/usr/share/doc/kamailio-memcached-modules/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kamailio-memcached-modules/changelog.gz
/usr/share/doc/kamailio-memcached-modules/copyright
/usr/share/doc/kamailio/modules/README.memcached.gz
/usr/share/lintian/overrides/kamailio-memcached-modules