Списък на файловете в пакета ipheth-utils в sid, архитектура armel

/lib/udev/ipheth-pair
/lib/udev/rules.d/90-iphone-tether.rules
/usr/share/doc/ipheth-utils/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/ipheth-utils/README.Debian
/usr/share/doc/ipheth-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ipheth-utils/copyright