Списък на файловете в пакета iftop в sid, архитектура armel

/usr/sbin/iftop
/usr/share/doc/iftop/TODO
/usr/share/doc/iftop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/iftop/changelog.gz
/usr/share/doc/iftop/copyright
/usr/share/man/man8/iftop.8.gz