Списък на файловете в пакета tango-accesscontrol в sid, архитектура arm64

/etc/init.d/tango-accesscontrol
/usr/lib/tango/TangoAccessControl
/usr/share/doc/tango-accesscontrol/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/tango-accesscontrol/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tango-accesscontrol/copyright
/etc/init.d/tango-accesscontrol
/usr/lib/tango/TangoAccessControl
/usr/share/doc/tango-accesscontrol/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tango-accesscontrol/copyright