Списък на файловете в пакета nodejs в sid, архитектура arm64

/usr/bin/node
/usr/bin/nodejs
/usr/share/doc/nodejs/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
/usr/share/doc/nodejs/buildinfo_arm64.gz
/usr/share/doc/nodejs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nodejs/changelog.gz
/usr/share/doc/nodejs/copyright
/usr/share/man/man1/node.1.gz
/usr/share/man/man1/nodejs.1.gz