Списък на файловете в пакета lynx в sid, архитектура arm64

/usr/bin/lynx
/usr/share/doc/lynx/COPYHEADER
/usr/share/doc/lynx/PROBLEMS.gz
/usr/share/doc/lynx/README.Debian
/usr/share/doc/lynx/README.gz
/usr/share/doc/lynx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lynx/changelog.gz
/usr/share/doc/lynx/copyright
/usr/share/doc/lynx/docs
/usr/share/doc/lynx/lynx_help
/usr/share/lintian/overrides/lynx
/usr/share/menu/lynx
/usr/share/doc/lynx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lynx/changelog.gz
/usr/share/doc/lynx/copyright