Списък на файловете в пакета lighttpd-modules-dbi в sid, архитектура arm64

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_dbi.so
/usr/lib/lighttpd/mod_vhostdb_dbi.so
/usr/share/doc/lighttpd-modules-dbi