Списък на файловете в пакета libxcrypt1 в sid, архитектура arm64

/lib/libxcrypt.so.1
/lib/libxcrypt.so.1.2.4
/usr/share/doc/libxcrypt1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libxcrypt1/README
/usr/share/doc/libxcrypt1/README.bcrypt
/usr/share/doc/libxcrypt1/README.ufc-crypt.gz
/usr/share/doc/libxcrypt1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcrypt1/changelog.gz
/usr/share/doc/libxcrypt1/copyright