Списък на файловете в пакета libthemedsupport в sid, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/guile/2.2/extensions/libthemedsupport.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/guile/2.2/extensions/libthemedsupport.so.0
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/guile/2.2/extensions/libthemedsupport.so.0.0.0
/usr/share/doc/libthemedsupport/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libthemedsupport/changelog.gz
/usr/share/doc/libthemedsupport/copyright