Списък на файловете в пакета libqt5designercomponents5 в sid, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libQt5DesignerComponents.so.5
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libQt5DesignerComponents.so.5.11
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libQt5DesignerComponents.so.5.11.3
/usr/share/doc/libqt5designercomponents5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt5designercomponents5/copyright
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libQt5DesignerComponents.so.5
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libQt5DesignerComponents.so.5.3
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libQt5DesignerComponents.so.5.3.2
/usr/share/doc/libqt5designercomponents5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt5designercomponents5/copyright