Списък на файловете в пакета libpoconetssl60 в sid, архитектура arm64

/usr/lib/libPocoNetSSL.so.60
/usr/share/doc/libpoconetssl60/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/libpoconetssl60/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpoconetssl60/changelog.gz
/usr/share/doc/libpoconetssl60/copyright