Списък на файловете в пакета libow-perl в sid, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.28/OW.pm
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.28/auto/OW/OW.so
/usr/share/doc/libow-perl/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/libow-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libow-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libow-perl/copyright
/usr/share/man/man3/owperl.3.gz
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.20/OW.pm
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.20/auto/OW/OW.so
/usr/share/doc/libow-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libow-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libow-perl/copyright
/usr/share/man/man3/owperl.3.gz