Списък на файловете в пакета libosmosdr0 в sid, архитектура arm64

/lib/udev/rules.d/60-libosmosdr0.rules
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libosmosdr.so.0
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libosmosdr.so.0.0.0
/usr/share/doc/libosmosdr0/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/libosmosdr0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libosmosdr0/copyright
/lib/udev/rules.d/60-libosmosdr0.rules
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libosmosdr.so.0
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libosmosdr.so.0.0.0
/usr/share/doc/libosmosdr0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libosmosdr0/copyright