Списък на файловете в пакета libgettext-ocaml в sid, архитектура arm64

/usr/lib/ocaml/stublibs/dllgettextStub_stubs.so
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/README.md
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/changelog.gz
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/copyright
/usr/lib/ocaml/stublibs/dllgettextStub.so
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/README
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/THANKS
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/TODO
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/changelog.gz
/usr/share/doc/libgettext-ocaml/copyright
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/ocaml-gettext.mo