Списък на файловете в пакета konwert в sid, архитектура arm64

/usr/bin/filterm
/usr/bin/konwert
/usr/bin/trs
/usr/lib/konwert/aux/512bold
/usr/lib/konwert/aux/512bold1
/usr/share/bash-completion/completions/konwert
/usr/share/doc/konwert/buildinfo_arm64.gz
/usr/share/doc/konwert/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/konwert/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/konwert/copyright
/usr/share/doc/konwert/en
/usr/share/doc/konwert/pl
/usr/share/konwert/filters/512bold
/usr/share/konwert/filters/512bold1
/usr/share/man/man1/filterm.1.gz
/usr/share/man/man1/konwert.1.gz
/usr/share/man/man1/trs.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/filterm.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/konwert.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/trs.1.gz
/etc/bash_completion.d/konwert
/usr/bin/filterm
/usr/bin/konwert
/usr/bin/trs
/usr/lib/konwert/aux/512bold
/usr/lib/konwert/aux/512bold1
/usr/share/doc/konwert/README.Debian
/usr/share/doc/konwert/buildinfo_arm64.gz
/usr/share/doc/konwert/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/konwert/copyright
/usr/share/doc/konwert/en
/usr/share/doc/konwert/pl
/usr/share/konwert/filters/512bold
/usr/share/konwert/filters/512bold1
/usr/share/man/man1/filterm.1.gz
/usr/share/man/man1/konwert.1.gz
/usr/share/man/man1/trs.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/filterm.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/konwert.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/trs.1.gz