Списък на файловете в пакета kgeography в sid, архитектура arm64

/usr/bin/kgeography
/usr/share/applications/org.kde.kgeography.desktop
/usr/share/doc/kgeography/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kgeography/copyright
/usr/bin/kgeography
/usr/share/applications/kde4/kgeography.desktop
/usr/share/doc/kgeography/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kgeography/copyright