Списък на файловете в пакета jpnevulator в sid, архитектура arm64

/usr/bin/jpnevulator
/usr/share/doc/jpnevulator/BUGS
/usr/share/doc/jpnevulator/FAQ
/usr/share/doc/jpnevulator/README.gz
/usr/share/doc/jpnevulator/TODO
/usr/share/doc/jpnevulator/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jpnevulator/changelog.gz
/usr/share/doc/jpnevulator/copyright
/usr/share/man/man1/jpnevulator.1.gz
/usr/bin/jpnevulator
/usr/share/doc/jpnevulator/BUGS
/usr/share/doc/jpnevulator/FAQ
/usr/share/doc/jpnevulator/README.gz
/usr/share/doc/jpnevulator/TODO
/usr/share/doc/jpnevulator/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jpnevulator/changelog.gz
/usr/share/doc/jpnevulator/copyright
/usr/share/man/man1/jpnevulator.1.gz