Списък на файловете в пакета hpack в sid, архитектура arm64

/usr/bin/hpack
/usr/share/doc/hpack/buildinfo_arm64.gz
/usr/share/doc/hpack/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/hpack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hpack/changelog.gz
/usr/share/doc/hpack/copyright