Списък на файловете в пакета dmtx-utils в sid, архитектура arm64

/usr/bin/dmtxquery
/usr/bin/dmtxread
/usr/bin/dmtxwrite
/usr/share/doc/dmtx-utils/AUTHORS
/usr/share/doc/dmtx-utils/KNOWNBUG
/usr/share/doc/dmtx-utils/README.gz
/usr/share/doc/dmtx-utils/TODO.gz
/usr/share/doc/dmtx-utils/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/dmtx-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dmtx-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/dmtx-utils/copyright
/usr/share/man/man1/dmtxquery.1.gz
/usr/share/man/man1/dmtxread.1.gz
/usr/share/man/man1/dmtxwrite.1.gz
/usr/bin/dmtxquery
/usr/bin/dmtxread
/usr/bin/dmtxwrite
/usr/share/doc/dmtx-utils/AUTHORS
/usr/share/doc/dmtx-utils/KNOWNBUG
/usr/share/doc/dmtx-utils/README.gz
/usr/share/doc/dmtx-utils/README.linux
/usr/share/doc/dmtx-utils/TODO.gz
/usr/share/doc/dmtx-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dmtx-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/dmtx-utils/copyright
/usr/share/man/man1/dmtxquery.1.gz
/usr/share/man/man1/dmtxread.1.gz
/usr/share/man/man1/dmtxwrite.1.gz