Списък на файловете в пакета default-jre-headless в sid, архитектура arm64

/usr/lib/jvm/default-java
/usr/share/doc/default-jre-headless/changelog.gz
/usr/share/doc/default-jre-headless/copyright
/usr/lib/jvm/default-java
/usr/share/doc/default-jre-headless/changelog.gz
/usr/share/doc/default-jre-headless/copyright
/usr/share/lintian/overrides/default-jre-headless