Списък на файловете в пакета clam-networkeditor в sid, архитектура arm64

/usr/bin/MonoOfflinePlayer
/usr/bin/NetworkEditor
/usr/bin/OfflinePlayer
/usr/bin/Prototyper
/usr/lib/qt4/plugins/designer/libCLAMWidgets.so
/usr/share/applications/NetworkEditor.desktop
/usr/share/applications/Prototyper.desktop
/usr/share/doc/clam-networkeditor/CHANGES.gz
/usr/share/doc/clam-networkeditor/README
/usr/share/doc/clam-networkeditor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clam-networkeditor/changelog.gz
/usr/share/doc/clam-networkeditor/copyright
/usr/share/man/man1/MonoOfflinePlayer.1.gz
/usr/share/man/man1/NetworkEditor.1.gz
/usr/share/man/man1/OfflinePlayer.1.gz
/usr/share/man/man1/Prototyper.1.gz
/usr/share/menu/clam-networkeditor
/usr/share/mime/packages/clam-network.xml
/usr/share/mimelnk/application/vnd.clam.network.desktop
/usr/share/networkeditor/NetworkEditor-icon.svg
/usr/share/networkeditor/i18n/NetworkEditor_ca.qm
/usr/share/networkeditor/i18n/NetworkEditor_es.qm