Списък на файловете в пакета aolserver4-core в sid, архитектура arm64

/usr/lib/aolserver4/lib/libnscgi.so
/usr/lib/aolserver4/lib/libnscp.so
/usr/lib/aolserver4/lib/libnsd.so
/usr/lib/aolserver4/lib/libnsdb.so
/usr/lib/aolserver4/lib/libnslog.so
/usr/lib/aolserver4/lib/libnsperm.so
/usr/lib/aolserver4/lib/libnsproxy.so
/usr/lib/aolserver4/lib/libnssock.so
/usr/lib/aolserver4/lib/libnsthread.so
/usr/lib/aolserver4/lib/libnszlib.so
/usr/share/doc/aolserver4-core/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/aolserver4-core/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/aolserver4-core/changelog.gz
/usr/share/doc/aolserver4-core/copyright
/usr/share/lintian/overrides/aolserver4-core