Списък на файловете в пакета alsaplayer-jack в sid, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/alsaplayer/output/libjack_out.so
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/copyright
/usr/lib/alsaplayer/output/libjack_out.so
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/copyright