Списък на файловете в пакета qdbus в sid, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt4/bin/qdbus
/usr/share/doc/qdbus/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/qdbus/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/qdbus/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qdbus/changelog.gz
/usr/share/doc/qdbus/copyright
/usr/share/man/man1/qdbus.1.gz