Списък на файловете в пакета plastimatch в sid, архитектура amd64

/usr/bin/plastimatch
/usr/lib/libplmbase.so
/usr/lib/libplmbase.so.1.8
/usr/lib/libplmdose.so
/usr/lib/libplmdose.so.1.8
/usr/lib/libplmreconstruct.so
/usr/lib/libplmreconstruct.so.1.8
/usr/lib/libplmregister.so
/usr/lib/libplmregister.so.1.8
/usr/lib/libplmsegment.so
/usr/lib/libplmsegment.so.1.8
/usr/lib/libplmsys.so
/usr/lib/libplmsys.so.1.8
/usr/lib/libplmutil.so
/usr/lib/libplmutil.so.1.8
/usr/share/doc/plastimatch/COPYRIGHT.TXT
/usr/share/doc/plastimatch/README.TXT
/usr/share/doc/plastimatch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/plastimatch/copyright
/usr/share/lintian/overrides/plastimatch
/usr/share/man/man1/plastimatch.1.gz