Списък на файловете в пакета neko в sid, архитектура amd64

/usr/bin/neko
/usr/bin/nekoc
/usr/bin/nekoml
/usr/bin/nekotools
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/mod_neko2.ndll
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/mod_tora2.ndll
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/mysql.ndll
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/mysql5.ndll
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/nekoml.std
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/regexp.ndll
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/sqlite.ndll
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/ssl.ndll
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/std.ndll
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/ui.ndll
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/neko/zlib.ndll
/usr/share/bash-completion/completions/neko
/usr/share/doc/neko/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/neko/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/neko/changelog.gz
/usr/share/doc/neko/copyright
/usr/share/lintian/overrides/neko
/usr/share/man/man1/neko.1.gz
/usr/share/man/man1/nekoc.1.gz
/usr/share/man/man1/nekoml.1.gz
/usr/share/man/man1/nekotools.1.gz