Списък на файловете в пакета libsiscone-spherical-dev в sid, архитектура amd64

/usr/include/siscone/spherical/geom_2d.h
/usr/include/siscone/spherical/hash.h
/usr/include/siscone/spherical/momentum.h
/usr/include/siscone/spherical/protocones.h
/usr/include/siscone/spherical/siscone.h
/usr/include/siscone/spherical/split_merge.h
/usr/include/siscone/spherical/vicinity.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsiscone_spherical.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsiscone_spherical.so
/usr/share/doc/libsiscone-spherical-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsiscone-spherical-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libsiscone-spherical-dev/copyright