Списък на файловете в пакета libjpeg62 в sid, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.62
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.62.0.0
/usr/share/doc/libjpeg62/README.6b2
/usr/share/doc/libjpeg62/README.gz
/usr/share/doc/libjpeg62/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjpeg62/changelog.gz
/usr/share/doc/libjpeg62/copyright