Списък на файловете в пакета libboost-filesystem1.67.0 в sid, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboost_filesystem.so.1.67.0
/usr/share/doc/libboost-filesystem1.67.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-filesystem1.67.0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libboost-filesystem1.67.0