Списък на файловете в пакета libavresample-dev в sid, архитектура amd64

/usr/include/x86_64-linux-gnu/libavresample/avresample.h
/usr/include/x86_64-linux-gnu/libavresample/version.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libavresample.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libavresample.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/libavresample.pc
/usr/share/doc/libavresample-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libavresample-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libavresample-dev/copyright