Списък на файловете в пакета hpack в sid, архитектура amd64

/usr/bin/hpack
/usr/share/doc/hpack/buildinfo_amd64.gz
/usr/share/doc/hpack/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/hpack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hpack/changelog.gz
/usr/share/doc/hpack/copyright