Списък на файловете в пакета hebcal в sid, архитектура amd64

/usr/bin/hebcal
/usr/share/doc/hebcal/AUTHORS
/usr/share/doc/hebcal/NEWS.md.gz
/usr/share/doc/hebcal/README.Debian
/usr/share/doc/hebcal/README.md.gz
/usr/share/doc/hebcal/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hebcal/copyright
/usr/share/man/man1/hebcal.1.gz