Списък на файловете в пакета godot3-runner в sid, архитектура amd64

/usr/bin/godot3-runner
/usr/share/doc/godot3-runner/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/godot3-runner/changelog.gz
/usr/share/doc/godot3-runner/copyright