Списък на файловете в пакета fakeroot-ng в sid, архитектура amd64

/usr/bin/fakeroot-ng
/usr/share/doc/fakeroot-ng/AUTHORS
/usr/share/doc/fakeroot-ng/NEWS.gz
/usr/share/doc/fakeroot-ng/README
/usr/share/doc/fakeroot-ng/README.Debian
/usr/share/doc/fakeroot-ng/README.porting.gz
/usr/share/doc/fakeroot-ng/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/fakeroot-ng/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fakeroot-ng/changelog.gz
/usr/share/doc/fakeroot-ng/copyright
/usr/share/man/man1/fakeroot-ng.1.gz