Списък на файловете в пакета blixem в sid, архитектура amd64

/usr/bin/blixem
/usr/bin/blixemh
/usr/share/doc/blixem/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/blixem/changelog.gz
/usr/share/doc/blixem/copyright
/usr/share/man/man1/blixem.1.gz
/usr/share/man/man1/blixemh.1.gz