Списък на файловете в пакета x11-xkb-utils в sid, архитектура alpha

/usr/bin/setxkbmap
/usr/bin/xkbbell
/usr/bin/xkbcomp
/usr/bin/xkbevd
/usr/bin/xkbprint
/usr/bin/xkbvleds
/usr/bin/xkbwatch
/usr/share/doc/x11-xkb-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/x11-xkb-utils/copyright
/usr/share/doc/x11-xkb-utils/xkbevd-example.cf
/usr/share/man/man1/setxkbmap.1.gz
/usr/share/man/man1/xkbbell.1.gz
/usr/share/man/man1/xkbcomp.1.gz
/usr/share/man/man1/xkbevd.1.gz
/usr/share/man/man1/xkbprint.1.gz
/usr/share/man/man1/xkbvleds.1.gz
/usr/share/man/man1/xkbwatch.1.gz
/usr/share/pkgconfig/xkbcomp.pc