Списък на файловете в пакета paris-traceroute в sid, архитектура alpha

/usr/sbin/paris-ping
/usr/sbin/paris-traceroute
/usr/share/doc/paris-traceroute/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/paris-traceroute/copyright
/usr/share/man/man1/paris-traceroute.1.gz