Списък на файловете в пакета openbsd-inetd в sid, архитектура alpha

/etc/init.d/openbsd-inetd
/lib/systemd/system/inetd.service
/lib/systemd/system/openbsd-inetd.service
/usr/sbin/inetd
/usr/share/doc/openbsd-inetd/changelog.Debian.alpha.gz
/usr/share/doc/openbsd-inetd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openbsd-inetd/changelog.gz
/usr/share/doc/openbsd-inetd/copyright
/usr/share/man/man5/inetd.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/inetd.8.gz