Списък на файловете в пакета liece-dcc в sid, архитектура alpha

/usr/lib/liece-dcc/ldcc
/usr/lib/liece-dcc/ltcp
/usr/share/doc/liece-dcc/AUTHORS
/usr/share/doc/liece-dcc/README
/usr/share/doc/liece-dcc/buildinfo_alpha.gz
/usr/share/doc/liece-dcc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liece-dcc/changelog.gz
/usr/share/doc/liece-dcc/copyright